Search
Home Impurity Prasugrel Impurity D
Prasugrel Impurity D
Synonyms Prasugrel Impurity IV
Chemical Name 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
CAS No 150322-38-6
Molecular Formula C18H18FNO2S
Molecular Weight 331.41
Prasugrel Impurity D

Products

Prasugrel Impurity A
150322-38-6
331.41
C18H18FNO2S
view more
Prasugrel Impurity B
1359829-72-3
257.1
C11H10BrFO
view more
Prasugrel Impurity D
150322-38-6
331.41
C18H18FNO2S
view more
Prasugrel Acetyl Impurity
1443034-67-0
347.41
C18H18FNO3S
view more
Prasugrel Impurity 1
NA
317.42
C18H20FNOS
view more
Prasugrel Impurity 2
NA
383.55
C26H25NS
view more
Prasugrel Impurity Stage III
NA
397.53
C26H23NOS
view more
Prasugrel Dibromo Impurity
NA
335.99
C11H9Br2FO
view more
Prasugrel Hydroxy Impurity
NA
194.20
C11H11FO2
view more
Prasugrel Diketone impurity
NA
192.19
C11H9FO2
view more
Prasugrel Bromo Opened Ring Impurity
NA
338.0
C11H11Br2FO
view more
(4Z)-5-methylhept-4-en-3-one
NA
126.20
C8H14O
view more
Prasugrel Impurity 10
NA
409.90
C20H21ClFNO3S
view more
Prasugrel Impurity 11
NA
412.31
C18H19BrFNO2S
view more
Prasugrel Process Impurity
NA
454.35
C20H21BrFNO3S
view more
Prasugrel Impurity E
NA
373.44
C20H20FNO3S
view more